1. NTE VE TORYUM ÇALIŞTAYI 11 HAZİRAN 2019 KIRKA
Anasayfa > 1. NTE VE TORYUM ÇALIŞTAYI 11 HAZİRAN 2019 KIRKA

1.NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE TORYUM ÇALIŞTAYI 11 - 12 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÇALIŞTAY PROGRAMI  (pdf)
ÇALIŞTAY DUYURUSU  (pdf)

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE TORYUM ÇALIŞTAYI  DUYURUSU

Nadir Toprak Elementleri (NTE) Periyodik Tabloda Lantanitler  grubunda yer alan 15 metal (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ile Sc ve Y’yi içermektedir. NTE’ler yenilenebilir enerji, dijital teknoloji, aydınlatma, savunma sanayi, endüstri, tıbbi uygulamalarda yüksek sıcaklığa, aşınmaya, korozyona karşı dirençli olmaları, ileri teknoloji ürün üretiminde kullanılmaları gibi nedenlerle yüzyılımızın stratejik öneme sahip vazgeçilmez elementleridir. Japonlar NTE’leri teknolojinin tohumu olarak adlandırmaktadır. İleri malzemeler ve teknolojilerde kullanılmak üzere son yıllarda NTE’lere olan talep hızla artmaktadır.

Dünya NTE üretiminin yaklaşık 85 %’i Çin tarafından karşılanmaktadır. Pazardaki hakim konumundan dolayı Çin bu elementleri stratejik silah olarak kullanabilmekte ve arzını kesebilmektedir. Bu nedenden dolayı NTE kullanan sektörler ve tüketiciler güvenilir üretici ve sürekli arz olanaklarını araştırmaktadır. Dünyada NTE sahalarında geliştirme faaliyetleri, fizibilite çalışmaları, mevcut ve bilinen rezervleri faaliyete geçirme çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. NTE rezervine sahip şirketler tüketicilerle işbirliği olanakları geliştirmenin yollarını aramaktadır.

Toryum, uranyuma alternatif olarak geleceğin nükleer yakıtı olma potansiyeline sahiptir. Toryum  yeşil  nükleer  olarak  adlandırılmaktadır.  Toryum  ülkemizdeki  NTO cevherleşmelerinde mevcuttur ve NTE’lerin elde edilmesi sırasında ticari ürünün satılabilmesi için ayrıştırılmak zorundadır. NTE üretimi esnasında ayrıştırılan toryum uygun bir şekilde depolanarak, teknolojinin geliştirilmesi halinde önümüzdeki yıllarda nükleer yakıt olarak kullanılabilir.

Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirme çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kurulması NTE’lere verilen önemin bir göstergesidir.

Ülkemizde en bilinen ve üzerinde araştırma yapılan Beylikova Kızılcaören kompleks cevher (Barit, Florit, NTO ve Toryum) maden yatağı Kuruluşumuz hukukunda bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu kaynağı değerlendirmek için Eti Maden İşletmeleri arama-sondaj, cevher zenginleştirme, NTO eldesi, toryum eldesi üzerine birçok çalışma yaptırmıştır. Kuruluşumuzun elinde sahanın işletilmesine yönelik olarak önemli bir bilgi birikimi vardır.

NTE’lerin önemini ve stratejik değerini bilen Kuruluşumuz Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü’nü organizasyonuna dahil etmiş ve görev tanımları çerçevesinde aktif olarak bu alanda faaliyete  başlatmıştır.

Ülkemiz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve artı değer katılmasının bilincinde olan Kuruluşumuz, 11-12 Haziran 2019 tarihleri arasında 1.Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı   Eti Maden İşletmelerinin NTE ve toryum konusunda sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmak, yeni projelerini tanıtmak, Kamu, Üniversite-Araştırma Kurumları ve Özel Sektör temsilcilerinin yapılan çalışmalar ve  projeler hakkında görüş ve önerilerini almaktır. Mevcut kaynağın ülkemiz ekonomisine kazandırılması faaliyetleri kapsamında bu konu ile ilgilenen herkesi aramızda görmekten onur duyarız.

 

DÜZENLEME KURULU

Derya MARAŞLIOĞLU - Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Y.
Lütfi TOZAR - İşletme Müdürü Y.- Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletmesi
Fazlı Cabbar METİN – Proses ve Ürün Ar-ge Birim Sorumlusu
Tuncay BİRCAN - Proses ve Ürün Ar-ge Sorumlusu

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI

1.Gün 11.06.2019 Salı

09:00 - 12:00 Beylikova Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Sahası Gezisi
12:00 - 14:00 Sahadan Kırka’ya Transfer ve Öğle Yemeği
14:00 - 17:00 Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Brifing ve Teknik Gezi

 

2.Gün 12.06.2019 Çarşamba

09:00 -10:00 Açılış Konuşmaları
10:00 - 12:00 Sunumlar
12:00 - 14:00 Öğlen Arası
14:00 - 16:00 Sunumlar
16:00 – 17:00 Değerlendirme Toplantısı
17:00 Kapanış Konuşmaları

 

İLETİŞİM:

Lütfi TOZAR İşletme Müdürü
Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İş Tel :  (312) 294 23 10
Cep Tel : 532 574 43 50
e-posta :ltozar@etimaden.gov.tr

 

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
E-mail
etimaden@etimaden.gov.tr
etimaden@hs02.kep.tr
© 2019 Eti Maden