Ekipman alımları

tablo12.png

1) Prototip Tip Santrifüj İmalatı
 
Teşekkülümüzün üretimini yapmış olduğu boraks ve borik asit ürünlerinin kalite artırımına yönelik yapılacak olan Ar-Ge çalışmalarının ve yine Teşekkülümüz bünyesinde yapılan Ar-Ge projelerinin pilot ölçek uygulamalarının yapılması amacıyla Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesine çok kapsamlı bir pilot tesis (TEKNOKENT) kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda borik asit ve boraks pentahidrat ürünü için 400 kg/saat üretim kapasitesi seçilmiş ve çalışmalar devam etmektedir.
 
2) Prototip tip Belt Filtre ve Santrifüj İmalatı
 
Kurumumuzun, fabrikalarda kullanılan ve temini yurt dışından sağlanan ekipmanların yerli kaynaklar kullanılarak imal ettirilmesi yönündeki stratejisi gereği ilk olarak basınçlı filtre yerli kaynaklar kullanılarak imal ettirilmiş ve devreye alınmıştır.  Basınçlı filtrenin başarılı bir şekilde devreye alınmasının ardından vakumlu belt filtrenin prototip olarak yerli kaynaklar kullanılarak imal ettirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan ihale sonuçlandırılmış olup ilgili firma tarafından yerli Prototip tip Belt Filtre imalatına başlanmıştır. 
 
3) Pilot Ölçekli Mikrodalga Kurutucu İmalatı
 
İhale dokümanları hazırlanmış olup ihaleye çıkılmak üzere gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. 
 
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır