İşletme sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar

tablo9.png

1) Emet İşletmesi Cevher ve Konsantresinde Arsenik Giderilmesi
 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey ve Hisarcık açık ocaklarından çıkarılan kolemanit cevherleri yüksek oranda arsenik içermesinden dolayı (¨ort. 2500 ppm) yurtdışına satışları sınırlı olmaktadır. Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek yöntem ile söz konusu cevherlerin ihtiva ettiği arsenik miktarı yurtdışı satışta sıkıntı yaşanmayacak düzeye çekilmesi ve yan ürün olarak arsenik eldesi amaçlanmaktadır.  Optik ayırma, Flotasyon, Kalsinasyon, Düşük Sıacaklıkta Suda Çözdürme yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar sürdürülmektedir. Yöntemlerle ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir.
 
2) Üretim Tesislerimizdeki Randıman Kayıplarının Düşürülmesi ve Daha Kaliteli Ürün Üretilmesi
 
AR-GE çalışmalarında Dünyada yaşanan gelişmelerin yakından takip edilerek, değişen teknolojiden azami ölçüde faydalanılması için işletmelerimizdeki fabrikaların kalite ve randımanlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Konusunda uzman firmalar ile çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
 
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır