Sektör geliştirme çalışmaları

tablo8.png

1) Demir-Çelik Sektöründe Bor Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 
Bu projede demir-çelik sektöründe tozlaşan cürufa bor ilave edilerek kompakt yapıda cüruf elde edilerek taşımada, stoklamada ve çevre açısından problemler büyük ölçüde giderilerek demir-çelik üreticilerine yüklenen ek maliyet azaltılmıştır. Bu sayede demir-çelik sektöründe kolemanit kullanımı sağlanmıştır. Öğütülmüş kolemanitin cüruf yapısı üzerindeki etkileri konusunda araştırma denemeleri yapılan Diler Demir Çelik A.Ş. firmasının sonuç raporunda "bor kullanımının nakliye ve depolama şartlarında pota cürufunun olumsuz tozlaşma etkisini ortadan kaldırıldığı" belirtilerek tesislerinde bor kullanımına devam edeceklerini bildirmiştir. Proje çalışmasının tanıtımı ve Kurumumuzun gerçekleştirdiği endüstriyel boyutlu çalışma hakkında bilgilendirme çalışmaları kapsamında bir animasyon programı hazırlanmış ve Kaptan Demir Çelik firmasında işlemin uygulamasına yönelik bir video çekimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantı çalışmaları sonucunda 7  adet demir çelik üretici firması bor kullanmaya başlamıştır. 
 
2) Tarımda Borlu Gübre Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
 
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak yapılacak bu projede, tarımda borun öneminin anlaşılması, ülkemiz topraklarında yetişen ürünlerin bor ihtiyaçlarının ve bora toleranslarının belirlenmesi ile Etidot-67 ürünümüzün tanıtımı ve kullanılmasının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Kırşehir Gölcük Köyü'nde buğday tarlasına yapılan bor uygulaması sonrasında hasat edilen ürünler elimize ulaşmış olup borlu ve borsuz yerde yetişen buğdayların kıyaslama çalışmaları yapılmaktadır.
 
3) Üleksit Kalsinasyonu
 
Laboratuvar ortamında üleksit kalsinasyonu için optimum şartlar araştırılmıştır. Çalışmalarda -3 mm cevher kalsine edilmiştir. 450 oC en uygun sıcaklık olarak belirlenmiştir. Kalsine edilen ürünün kilden ayrılması amacıyla çalışmalar devam etmektedir.
 
4) Cam Üretiminde Bor Kullanılması
 
Düz ve Konteyner cam üretiminde Bor ürünleri kullanarak mevcut ürünlerin kalitesini geliştirmek ve üretim esnasında enerji tasarrufu oranının tespit edilmesi ve varsa olumsuzlukların ortaya konulması; sonuçta ortaya çıkan teknik ve ekonomik sonuçların cam üreticisi firmalar ile paylaşılarak Bor ürünleri kullanılmayan bu alanlarda kullanımı artırmak amaçlanmaktadır.  Dünya cam üretiminin % 90’ını düz cam ve cam ambalaj ürünleri oluşturmaktadır. Geri kalan %10’luk kısmı ise cam elyafı ve diğerleri oluşturmaktadır. Bor sektöründeki en büyük pazar cam elyafıdır. Dünya bor tüketiminin yaklaşık % 45’i cam elyafı üretiminde gerçekleşmektedir. Düz cam ve ambalaj camında bor kullanımının arttırılması ile hâlihazırdaki satışlarımızı 2-3 katına çıkarması mümkün görülmektedir. Ancak bu alanlarda bor ürünlerimizin kullanılması; enerji tasarrufu, üretilen Cam’a yeni özellikler katılması veya maliyet avantajı sağlaması yoluyla olabilir. Bu yüzden cam üretiminin % 90’ının gerçekleştiği düz cam ve cam ambalaj kısmında bor ürünleri kullanımı konulu araştırmalar yapılmasına karar verilmiştir. 
 
5) Çeşitli Sektörlerde Kullanılmak Üzere 2-4 mm Tane Boyutlarında Kolemanit ve Üleksit Üretilmesi
 
Sektörden gelen talep doğrultusunda granular üleksit ve kolemanit üretimi hedeflenmiştir. Özellikle arsenik içeriği açısından daha avantajlı olan ürünlerimizden hazırlanan numuneler talep eden firmalara gönderilmiştir. Boyut ve içeriği beğenilen Bigadiç Kolemanit ve Üleksit için siparişler alınmıştır. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan boyutlandırma ve harmanlama tesislerinde üretime geçilmiştir ve alınan siparişler neticesinde +3 -4 boyutlu Bigadiç Kolemanit ve Üleksit satışı gerçekleştirilmiştir.
 
6)Borik Asitin Pestisit (Böcek Öldürücü) Olarak Kullanımına Yönelik Araştırma Çalışması
 
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülecek bu projede yeni bir ürün geliştirmek ve kurumumuz bünyesinde böcek ilacı üretim imkanlarının araştırılması hedeflenmiştir. Konu ile ilgili firmalar ile görüşmeler sürdürülmekte olup proje ortaklığı için çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır