Üniversite ve diğer sektörlerle yapılan ortak çalışmalar

tablo10.png

1) Düşük Alkali ve Düşük Sülfat İçeren Borik Asit Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi
 
Özellikle LCD sektörü olmak üzere diğer pazar ihtiyaçları doğrultusunda sülfat ve alkali içerikleri yönünden saf borik asit üretimine ihtiyaç duyulmuştur. Proje TÜBİTAK – MAM işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, Emet Borik Asit Fabrikasında rekristalizasyon çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda toz borik asit kullanılmış olup çalışma sonucunda sülfat içeriği 12 ppm düzeyinde borik asit üretimi gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK MAM ve proje ekibi kurulacak olan pilot tesisin akım şeması, kapasite v.b. parametreleri saptamak ve ihaleye çıkmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
2) Borun İnsan Sağlığına Etkilerinin Belirlenmesi
 
Yüksek miktarda bor maruziyetinin kadınlarda gelişimsel toksisiteye sebep olup olmadığı, epidemiyolojik bir çalışmada biyolojik örnek analizi sonuçları sunarak, Dünya’da ilk kez araştırılmış olacaktır. Bu projeden elde edilecek olan sonucun, yöredeki yüksek bor maruziyetinin kadınlarda gelişim toksisitesine sebep olmadığı yönünde olması durumunda, Türkiye’nin Avrupa Birliğine sınıflandırmanın değiştirilmesi yönündeki itirazları desteklenmiş olacaktır. Ayrıca böyle bir sonuç Türkiye’nin Avrupa Birliği pazarı dışında, Dünya bor pazarındaki pozisyonunu da güçlendirecektir. Proje kapsamında ANKÜR firması ile sözleşme imzalanmış ve çalışmalar başlatılmıştır.
 
3) Emet, Kırka ve Bigadiç Sahalarındaki Killerin Seramik Sektöründe Kullanılmasına Yönelik Kapsamlı İncelenmesi ve Raporlanması
 
Seramik Araştırma Merkezi (SAM) ile yapılan toplantı sonrasında teknik şartname hazırlanarak doğrudan temin kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Kırka, Emet ve Bigadiç sahalarından yapılacak numune alımları için SAM ile program hazırlanmıştır. Öncelikle sahalardan numuneler alınacak ardından test ve deney süreci başlatılacaktır.
 
4) Borik Asit ve Pentahidratın  Reaksiyon ve Çözme Mekanizmasının İncelenmesi 
 
Kolemanitin süldürik asitle reaksiyonunun ve tinkalin suda çözünmesinin mekanizmalarını incelemek, kolemanitincevher yapısından kaynaklanan safsızlıkların azaltılmasını sağlayacak şekilde sülfürik asitteki çözünmesinin optimizasyonunu incelemek, tinkalden boraks pentahidrat ve boraks dekahidrat elde edilmesinde üründeki safsızlıkların azaltılması şartlarını araştırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile sözleşme imzalanarak ortak çalışmalar sürdürülmektedir.
 
5) Borik Asit ve Pentahidratın Krisrtalizasyon Mekanizmasının İncelenmesi 
 
Bu çalışmada, kolemanit cevherinden borik asit üretimi ve tinkal cevherinden boraks pentahidrat üretimi sırasında uygulanan kristalizasyon prosesleri için önemli endüstriyel kristalizasyon parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Planlanan çalışmaların tamamlanması ile tinkal cevherinden boraks pentahidrat üretiminin kinetik davranışı ve ele geçen ürünün partikül boyut dağılımı çeşitli hidrodinamik şartlar ve safsızlıklar varlığında belirlenmiş olunacaktır. Katma değeri yüksek ve metalürji sanayinin temel bileşiği bor oksidin ham maddesi olarak bilinen diğer bir bor bileşiği de borik asittir. Borik asit, boraks pentahidrat gibi geniş bir kullanım alanına sahip olup kullanımı ile ilgili talepler her geçen gün artmaktadır.  Borik asit üretiminde karşılaşılan en önemli sorun, kristallerin hızlı ve dentritik yapıda büyümesidir. Bu durum, geniş bir partikül boyut dağılımının ve inklüzyon probleminin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Deneysel çalışmaların tamamlanması ile borik asit üretiminin son aşaması olan kristalizasyon prosesine ait kontrol parametreleri belirlemiş olacaktır. Böylece söz konusu prosese ait kristal habiti ve boyut dağılımını etkileyen parametreler ortaya konulmuş olacaktır. Proje kapsamında Malatya Teknoloji Ofisi ile sözleşme imzalanarak ortak çalışmalar sürdürülmektedir.
 
6) Proseslerin Kütle Enerji Denkliği
 
Kolemanitin ve tinkalin çözme sistemine girişinden borik asit ve boraks pentahidrat mamul ürünü elde edilinceye kadar her proses ve toplam proses için kütle ve enerji denkliğinin çıkartılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile sözleşme imzalanarak ortak çalışmalar sürdürülmektedir.
 
7) Pandermit Ocağı Pasalarının Zenginleştirilmesi Projesi
 
Balıkesir-Susurluk bölgesinde pandermit üretimi sırasında bor açısından zengin taneler üretim dönemindeki teknoloji ve piyasa gereksinimleri göz önüne alınarak, seçilerek ayrılmış, kalan kısım ise bir miktar bor içermesi nedeniyle atılmamış ve pasa olarak stoklanmıştır. Yapılan seçim sırasında özellikle ince boylarda ayıklamanın zor olması nedeniyle önemli miktarda bor içeren tanenin pasa olarak ayrılan kısımda toplanmış olması söz konusudur.  Söz konusu pasanın pandermit minerali açısından zenginleştirilebilme olasılığı, maliyeti, pazar durumu, diğer taraftan borik asit gibi rafine ürünlerde girdi olarak kullanılabilmesi gibi konular üzerinde araştırmalar yapılacaktır. 
 
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır