2013 Yılı
1) Kolemanitten SO2 Gazı Geçirilerek Borik Asit Üretiminin Optimizasyonu:

Bu proje ile borik asit eldesi için gerekli olan sülfürik asit kullanımı ortadan kaldırılarak SO2 gazı ile üretim hedeflenmiş ve Çankırı Karatekin Üniversitesinden danışmanlık hizmeti alınarak çalışmalar yürütülmüştür. Kolemanit-su karışımından SO2  geçirilerek borik asit elde edilmesi için optimizasyon denemeleri konsantre kolemanit ve kalsine kolemanit için yapılmıştır.

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan pilot tesiste denemeler yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, Espey kolemanit cevheri ve Asit Fabrikasından çıkan SO2 gazı kullanılarak borik asit üretimi çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, Espey kolemanit cevherinden saf SO2 gazı geçirilerek değişik pH'larda döngü deneyleri yapılarak borik asit üretimi gerçekleştirilmiştir. Laboratuarda tekrar optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Pilot sistemin yeniden yapılmasının, SO2 tesisinin yanında kurulmasının ve SO2 nin sabit ve istenen bir debide beslenebilmesi için doğrudan SO2 tesisisinden alınmasının uygun olacağı kanaatine varıldı.12 Haziran 2013 tarihinde proje danışmanı Prof. Dr. Muhtar Kocakerim tarafından istenmesi üzerine proje süresi tamamlanmış ve sonuç raporu yazılmıştır.

2) Katı Faz Reaksiyonu ile Pilot Ölçekli Yüksek Enerji Çarpımlı Reaktör İmalatı ve Susuz Çinko Borat, Metal Bor Hidrür ve Metal Borür Gibi Bileşiklerinin Sentezinin Gerçekleştirilmesi:

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Metin GÜRÜ ile ortak yapılan projede kapsamında pilot ölçekli yüksek enerjili çarpımlı reaktör imalatı tamamlanmış cihaz teslim edilmiş test çalışmaları için cihazın kurulduğu yerdeki tadilat işleri tamamlanmıştır.  SiO2 ve Bigadiç Kolemanitin öğütülmesi ile ilgili ön test denemeler yapılmıştır. Spex cihazı kullanılarak üretim çalışmaları ile proje tamamlanmış ve proje raporu hazırlanmıştır.
 
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır