Vizyonumuz ve Misyonumuz

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VİZYONUMUZ

“Dünya bor kimyasalları piyasasına yön veren, bor ve diğer yeraltı kaynaklarından ayrıcalık yaratacak yeni ürün, malzeme ve eşya üreten, maden ve kimya sektöründe bilgi ve teknoloji lideri olarak kabul edilen küresel bir kuruluş olmak” olarak benimsemiştir.
  
MİSYONUMUZ

“Bor ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç ülkemizdeki tüm maden kaynaklarını sürdürülebilir gelişme çerçevesinde değerlendirip kurumsal bilgi birikimimizi yeni teknolojilerle destekleyerek, müşteri istek ve beklentilerine uygun, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp, ülke refahına katkıda bulunmak” olarak belirlemiştir.
 
DEĞERLERİMİZ

Sürdürülebilirlik Ana Ekseninde;

 • Yenilikçilik: Geleceği  yaratmak  ve  sürdürülebilir  büyümeyi  sağlamak  için  yeni  fikirleri faydaya dönüştürmek.
 • Sürekli  Gelişim: Çalışma  verimliliği  ve  yönetim  sistemlerini  sürekli  iyileştirerek sürdürülebilirliği sağlamak.
 • Güvenilirlik: Müşteriler nezdinde ürünleri, süreçleri ve sistemleri belirlenen süre ve şartlar altında yönetebilmek.
 • Verimlilik: Süreçleri kişilerden bağımsız, israftan arındırılmış, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek.
 • İleri Teknoloji: Uzun vadeli teknoloji öngörüleri geliştirerek, sürdürülebilir teknoloji stratejileri hazırlamak.
 • İletişimin Gücü: Örgütsel ve yönetsel faaliyetlerde doğru, güvenilir ve gerçekçi kararlar için gönüllülük  ve  karşılıklı  anlayış yaklaşımına  dayalı  bilgi  ve  deneyim  aktarımını gerçekleştirmek.
 • Müşteri Odaklılık: Doğru müşteriye doğru zamanda, doğru fiyat ile doğru teklifi yaparak en üst düzeyde hizmet vermek.
 • İşbirliği: Ortak bir amacı gerçekleştirmek ve hedeflere ulaşmak için kaynakları paylaşmak, yardımlaşmak ve birlikte çalışmak.
 • Takım Ruhu: Kurumsal sinerjiyi harekete geçiren iş yapma kültürüne sahip olmak.
 • Katılımcılık: Kararlara katılım, sorun çözme, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti sağlanmasında tüm çalışanların gönüllü    desteklerini sağlamak.
 • Çevreye  Duyarlılık:  Çevreye  duyarlı  farklılaştırma  stratejisi  kullanarak  faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Sosyal Sorumluluk: Yüksek marka değeri ve sadık müşteri yaratmak için gönüllü olarak toplumsal konulara yatırım yapmak. 


konularına bağlılığı TEMEL DEĞERLERİ olarak kabul etmiştir.

Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır