Bor Mineralleri
TİP MİNERAL BİLEŞİM %B2O3 NOTLAR
Hidrojen Boratlar Sasolit H3BO3 56,3 Doğal borik asittir ve sadece İtalya’da bulunmaktadır
Sodyum Boratlar Tinkal Na2B4O7.10H2O 36,5 Tinkal yatakları Eskişehir Kırka’da bulunmaktadır.
Tinkalkonit Na2B4O7.5H2O 47,8 Genellikle aksesuar olarak kullanılmaktadır.
Kernit Na2B4O7.4H2O 51,0 Kernit yatakları Arjantin’nin Tincalayu ve Blanca bölgelerinde bulunmaktadır.
Sodyum-Kalsiyum Boratlar Üleksit NaCaB5O9.8H2O 43,0 Üleksit yatakları, Şili, ABD ve Türkiye’de bulunmaktadır.
Propertit NaCaB3O9.5H2O 49,6 Türkiye’de Emet İğdeköy-Doğanlar ve ABD’de Dealt Walley bor yataklarında bulunmaktadır.
Kalsiyum Boratlar Kolemanit Ca2B6O11.5H2O 50,8 En büyük rezerv Türkiye’dedir.
Pandermit CaB10O19.7H2O 49,8 Bigadiç-Susurluk bor yataklarında bulunmaktadır.
Kalsiyum Borosilikatlar Datolit CaBSiO4OH 24,9 Datolit yatakları esas olarak Rusya’nın Doğu bölgelerinde bulunmaktadır.
Magnezyum Boratlar Hidroborasit CaMgB6O11.6H2O 50,5 Arjantin’de kolemanit ile birlikte hidroborasit oluşumu da bulunmakta ve ağırlıklı olarak seramik sanayinde kullanılmaktadır.
Aşarit MgBO2OH 41,4 Bu mineral oluşumu ağırlıklı olarak Kazakistan’da bulunmaktadır.
Borasit Mg3B7O13Cl 62,2 Türkiye’de Emet, Kırka, Bigadiç borat yataklarında oldukça sık görülür. Kolemanit, Üleksit bazen Tünelit ve Veaçit-A ile birlikte rastlanır.
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır